Διαβάστε πρώτα πριν συμπληρώσετε την φόρμα για δωρεάν δοκιμή της υπηρεσίας.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το email σας είναι σωστό.

Η δωρεάν δοκιμή IPTV θα είναι ενεργή για 6 ώρες από τη στιγμή που την ενεργοποιείτε στον δέκτη σας.

Κάθε κανάλι μπορείτε να παρακολουθήσετε για μέγιστο σύνολο 15 λεπτών.
Συνεχίστε να ελέγχετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμπεριλαμβανομένου του Spam σας.